| 23 خرداد 1400
En | 
 • اطلاعیه نسخه چاپی آیین نامه طراحی معابر شهری
 • ابلاغ آیین نامه "طراحی معابر شهری" - 1399 (نامه ابلاغ)
  ابلاغ آیین نامه طراحی معابر شهری - 1399 (+ نامه ابلاغ)
 • آیین نامه "طراحی معابر شهری" در شورایعالی شهرسازی و معماری کشور تصویب شد (تیرماه 1399).
  آیین نامه
 • حمل‌ونقل پایدار مبنای آیین‌نامه "طراحی معابر شهری"
  پیشگفتار وزیر
 • مهندس آدم نژاد
 • دکتر صادقی
 • لوگو
 • نگرش