27 شهریور 1400
En | 
  • اطلاعیه شماره 2 مجتمع ها
  • تسهیلات مجتمع های بین راهی
  • ثبت نام مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی از روز دوشنبه مورخ 1399/11/27 ساعت 14 فراهم می گردد
    مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی
  • ثبت نام مرحله‌ای متقاضیان در سامانه کارا جهت اخذ تسهیلات کرونایی
    سامانه کارا

مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی

بنابر هماهنگی های به عمل آمده با دستگاه های مختلف، شرایط ثبت نام و اخذ تسهیلات مجتمع های خدماتی بین راهی فراهم گردید. مجتمع های احصا شده با قید فوریت، از ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 1399/11/27 نسبت به ثبت نام  در سامانه کارا اقدام نمایند.

 

 

شرکت های حوزه هوایی - ریلی

این روزها تلاش های مستمری جهت امکان اخذ سریعتر تسهیلات و رفع موانع برای شرکت های ریلی و هوایی معرفی شده صورت می پذیرد. مشکل وثائق از مهمترین این موانع است.