| 05 آبان 1399
En | 

(آرشیو سال 1396)

مراسم افتتاح و بهره برداری از 278 کیلومتر(بزرگراه، راه اصلی، راه روستایی و پل) با حضور ریاست محترم جمهور جناب آقای دکتر حسن روحانی در استان سیستان و بلوچستان
روحانی در استان سیستان و بلوچستان مراسم افتتاح و بهره برداری از 278 کیلومتر(بزرگراه، راه اصلی، راه روستایی و پل) با حضور ریاست محترم جمهور جناب آقای دکتر حسن رو...
دوشنبه 11 دی 1396

جستجو

برچسب ها