02 آبان 1400
En | 

نظارت عالیه (ماده 35)

مقدمه:

بر اساس قانون، مسئولیت نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجرای تمامی ساختمانها، طرح های شهرسازی، شهرک سازی و عمرانی شهری بر عهده وزارت مسکن و شهرسازی است. به منظور اعمال این نظارت و در صورت درخواست مراجع و اشخاص ذی ربط موظفند حسب مورد اطلاعات لازم و نقشه های مصوب را در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار دهند و در صورتی که که وزارت یاد شده به تخلفی برخورد کند، تا رفع تخلف موضوع را پیگیری نماید. در این خصوص کلیه مراجع ذی ربط موظف به همکاری می باشند.

این موضوع شامل طرح های وزارتخانه ها و سایر دستگاه های دولتی که دارای مقررات خاص می باشند، نمی شود.

هدف:

- افزایش کیفیت ساختمان و خدمات مهندسی استان با بهره گیری از نظام کارامد کنترلی در سازمان های عهده دار کنترل و واگذاری امور به اشخاص صاحب صلاحیت

- بررسی و کنترل نحوه ساخت و ساز در پروژه های ساختمانی اعم از مسکونی، اداری و تجاری در استان البرز

- آسیب شناسی و شناسایی نقاط ضعف و قوت ساخت و ساز در استان

- ارتقای کیفی سطح ساخت و ساز در استان و بهبود و تشدید نظارت عالیه به کمک تشکیل کارگروه های ادارات و شهرستان های استان

- ارائه راهکار جهت رفع آسیب ها در امر ساخت و ساز و اشاعه آن در کل کشور

- بالا بردن سطح علمی و توان فنی دست اندرکاران ساختمان از طریق بیان آسیب ها و ارائه راهکار جهت رفع آن

- کنترل فرایند تولید مصالح ساختمانی در سطح استان

اهم وظایف نظارت عالیه:

1-     گزارشگیری و جمع آوری اطلاعات از طریق سازمان نظام مهندسی استان و اشخاص حقیقی و حقوقی، شورای انتظامی و شهرداری ها و بازدید های میدانی

2-      بازدید از شهرداری ها و سایر مراجع صدور پروانه به منظور صدور انجام نظارت عالیه و ارزیابی میزان رعایت دقیق مقررات ملی ساختمان و ضوابط شهرسازی

3-     بازدید از سازمان استان به منظور انجام کنترل لازم و اطمینان از روند صحیح ارائه خدمات مهندسی

4-     بازدید از ساخت و ساز های شهری و روستایی به منظور انجام کنترل لازم و اطمینان از روند صحیح اجرا

ارزیابی:

1-     ارزیابی عملکرد سازمان نظام مهندسی استان بر اساس اطلاعات ارسالی ایشان

2-     ارزیابی عملکرد شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی استان

3-     ارزیابی عملکرد شهرداری ها

4-     ارزیابی عملکرد اشخاص حقیقی و حقوقی