02 آبان 1400
En | 

قابل توجه شهروندان محترم:
                           میز خدمت حضوری اداره کل راه و شهرسازی استان سیستان و بلوچستان در ساختمان های شهدا و مسکن مستقر می باشد.

آدرس:میدان شهدا-اداره کل راه و شهرسازی استان سیستان و بلوچستان-طبقه همکف

آدرس:خیابان دانشگاه- دانشگاه 55-ساختمان شماره 2-طبقه همکف