| 23 تير 1399
En | 
آگهی فراخوان عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان سیستان و بلوچستان

آگهی فراخوان عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان سیستان و بلوچستان

تاریخ انتشار: 1399/03/15|   بازدید: 54 |  print
انتخاب موسسه حفاظتی، مراقبتی جهت حفظ وحراست فیزیکی از اراضی و املاک تحت مالکیت دولت
 
اداره کل راه وشهرسازی استان جهت انتخاب موسسه حفاظتی و مراقبتی(برای امر حفاظت از اراضی واملاک تحت مالکیت دولت)اقدام به انتشار آگهی فراخوان عمومی نموده، متقاضیان میتوانند جهت شرکت در مناقصه به سامانه ستاد ایران (www.setadiran.ir)مراجعه نمایند.
تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه ستاد: شنبه مورخ 1399/03/17
  نظرات

نظری وجود ندارد.

نام
ایمیل
وب سایت
عنوان
نظر
تصویر امنیتی
وارد نمودن کد