02 آبان 1400
En | 

به ستاد خبری اداره حراست اداره کل راه و شهرسازی استان سیستان و بلوچستان خوش آمدید .

این ستاد آماده دریافت نظرات ، پیشنهادات ، انتقادات ، اخبار و گزارشات شما عزیزان در رابطه با موضوعات اقتصادی، سیاسی، امنیتی ، اداری ، اجتماعی ، فرهنگی و … در رابطه با مجموعه  اداره کل راه و شهرسازی استان سیستان و بلوچستان می باشد .

کلیه مطالب شما نزد اداره حراست بصورت کاملاً محرمانه محفوظ خواهد ماند.

شما می توانید به یکی از روش های زیر با ما در ارتباط باشید:

  ۱.ارتباط مستقیم با مدیر حراست:33233077-054

  ۲. ارتباط از طریق مرکز پیام ستاد خبری با شماره تلفن 33220402-054

  ۳.نمابر شبانه روزی 33220405-054 - تلفن همراه:09021156188

  ۴.ارتباط حضوری و ملاقات با مدیران و کارشناسان اداره حراست

  ۵.ارتباط از طریق ارسال نامه الکترونیکی به آدرس : herasat@sbrud.ir

     لطفاً فرم پیوست را تکمیل و به همراه مستندات مربوطه به آدرس الکترونیکی حراست ارسال نمائید.

  ۶.ارتباط از طریق آدرس پستی: زاهدان-میدان شهداء-اداره کل راه و شهرسازی استان سیستان و بلوچستان-اداره حراست-صندوق  پستی:98165188