03 آبان 1400
En | 

  دستورالعملها و اطلاعات

  به اطلاع پذیرفته شدگان هشتمین آزمون فراگیر استخدامی این اداره کل می رساند،

  ادامه روند مراحل استخدام شما توسط این اداره در حال پیگیری و انجام می باشد ،

  لذا در موعد مقرر جهت انجام مراحل بعدی با شما تماس حاصل می شود.

  " همچنین در صورت طرح هر گونه پرسش می توانید با شماره ذیل

  در ساعات اداری تماس حاصل فرمائید. 33234989-054"