25 آذر 1398
 

مزایده ها و مناقصه های اداره کل راه و شهرسازی لارستان  از ابتدای سال 1397 را در لیست ذیل می توانید مشاهده نمایید. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید به پایگاه مناقصات کشور مراجعه نمایید

*  توجه *

بدینوسیله به اطلاع کلیه مزایده گران (اشخاص حقیقی و حقوقی) می رساند، اداره کل راه و شهرسازی لارستان از این پس مناقصات و مزایده های خود را در بستر اینترنتی برگزار مینماید. لذا لازم است مناقصه و مزایده گران محترم مراحل عضویت در سامانه مناقصه و مزایده های الکترونیکی دولت ( ستاد ایران) را طی نموده و آموزشهای مرتبط را در این خصوص دریافت نمایند . ثبت نام مناقصه و مزایده گران به دو صورت حضوری و غیر حضوری (اینترنتی) قابل انجام خواهد بود:
1. ثبت نام حضوری: تهیه مدارک مورد نیاز و مراجعه به دفاتر ثبت نام (لیست دفاتر)
2. ثبت نام غیر حضوری: مراجعه به سایت اینترنتی به آدرس setadiran.ir تکمیل فرم ثبت نام در سایت و سپس ارائه (ارسال) مدارک مورد نیاز به دفتر ثبت نام.
جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مراجعه  فرمایید.
اداره كل راه و شهرسازی لارستان در نظر دارد مناقصه عمومی با شرایط ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها،از طریق درگاه سامانه تدارکا...
یکشنبه 17 آذر 1398
اداره كل راه و شهرسازی لارستان در نظر دارد مناقصه عمومی با شرایط ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها،از طریق درگاه سامانه تدارکا...
ﺳﻪشنبه 12 آذر 1398
اداره كل راه و شهرسازی لارستان در نظر دارد مناقصه عمومی با شرایط ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها،از طریق درگاه سامانه تدارکا...
پنجشنبه 07 آذر 1398
اداره كل راه و شهرسازی لارستان در نظر دارد مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده)  با شرایط ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پ...
ﺳﻪشنبه 05 آذر 1398
اداره كل راه و شهرسازی لارستان در نظر دارد در راستاي مجوز شماره 44070/98/6440-23/07/1398 سازمان ملي زمين و مسكن و  با رعايت مفاد قانون برگزاري مناقصات، امور مربوط به نگهداري و حفاظت از اراضي دولتي، حوزه استحفاظی اداره کل واقع در شهرستان های لار-گراش...
چهارشنبه 22 آبان 1398
اداره كل راه و شهرسازی لارستان در نظر دارد مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده)  با شرایط ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پ...
یکشنبه 21 مهر 1398
اين اداره كل در نظر دارد قطعاتی به شرح جدول ذيل، واقع در شهرهای گراش و  بیرم را از طریق مزایده عمومی وبا جزئیات مندرج در اسناد ،با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( www.setadiran.ir )وباشماره مزایده ۵۰۹۸۰۰۳۳۶۲۰۰۰۰۰۱ و ۲۰۹۸۰۰۳۳...
دوشنبه 11 شهریور 1398
اداره كل راه و شهرسازی لارستان در نظر دارد مناقصه عمومی با شرایط ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها،از طریق درگاه سامانه تدارکا...
دوشنبه 07 مرداد 1398
اداره كل راه و شهرسازی لارستان در نظر دارد مناقصه عمومی با شرایط ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها،از طریق درگاه سامانه تدارکا...
پنجشنبه 27 تیر 1398
اداره كل راه و شهرسازی لارستان در نظر دارد مناقصه عمومی با شرایط ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها،از طریق درگاه سامانه تدارکا...
ﺳﻪشنبه 18 تیر 1398