07 اسفند 1398
روکش آسفالت وتکمیل عملیات خاکی و ابنیه فنی و اجرای اساس باند دوم محور علامرودشت– احشام
اداره كل راه و شهرسازی لارستان در نظر دارد مناقصه عمومی با شرایط ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گ...
ﺳﻪشنبه 06 اسفند 1398
اجرای عملیات خاکی مزیجان – نخلستان مهر
اداره كل راه و شهرسازی لارستان در نظر دارد مناقصه عمومی با شرایط ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گ...
ﺳﻪشنبه 29 بهمن 1398
آگهي مزایده عمومی یک مرحله ای فروش ماشین آلات اداره كل راه و شهرسازي لارستان
اين اداره كل در نظر دارد ماشین آلات خود به شرح ذیل و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده را با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و با شماره مزایده های ۱۰۹۸۰۰۳۳۶۲۰۰۰۰۰۱ و ۱۰۹۸۰۰۳۳۶۲۰۰۰۰۰2 به فرو...
ﺳﻪشنبه 29 بهمن 1398
اداره كل راه و شهرسازی لارستان در نظر دارد مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده)با شرایط ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد من...
شنبه 26 بهمن 1398
موافقت مهندس اسلامی جهت پیمان سپاری و تکمیل تمامی قطعات بزرگراه لار - جهرم
به گزارش روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی لارستان ، پیرو سفر مهندس اسلامی مقام عالی وزارت راه و شهرسازی به لارستان و با درخواست مدیرکل راه و شهرسازی لارستان گام های مهمی در توسعه و تکمیل نهایی بزرگ...
دوشنبه 21 بهمن 1398
تجدید آگهی تکمیل مسکن مهر قلات خانی لارستان
اداره كل راه و شهرسازی لارستان در نظر دارد مناقصه عمومی با شرایط ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گ...
دوشنبه 21 بهمن 1398
مناقصه عمليات اجرایی  بهسازی و تکمیل راه های دسترسی
اداره كل راه و شهرسازی لارستان در نظر دارد مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده)  با شرایط ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسنا...
شنبه 12 بهمن 1398
مناقصه اجرای عملیات راهداری حوزه استحفاظی اداره کل راه و شهرسازی لارستان
اداره كل راه و شهرسازی لارستان در نظر دارد مناقصه عمومی با شرایط ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گ...
شنبه 12 بهمن 1398
واگذاری عرصه واحدهای مسکن مهر
به گزارش روابط عمومی اداره کل راه وشهرسازی لارستان : محمدصادق یادگار مدیریت املاک و حقوقی در خصوص واگذاری عرصه واحد های مسکن مهر عنوان داشت : با توجه به سیاست های وزارت راه وشهرسازی و برنامه ابلاغی س...
دوشنبه 07 بهمن 1398
احداث ١٠٣ کیلومتر راه ارتباطی با مشارکت خیرین
به گزارش روابط عمومی اداره کل راه وشهرسازی لارستان ، محمدرضا باقری فرد مدیر کل راه در جمع خیرین راهساز حوزه استحفاظی این اداره کل اظهار داشت : یکی از اولویت های این اداره کل فرهنگسازی در جهت احداث پل...
دوشنبه 07 بهمن 1398