| 04 مهر 1399

اطلاعات تماس

اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی

ساختمان مرکزی: انتهای خیابان شهید آوینی - روبروی صدا و سیما

ساختمان شماره 2: خیابان معلم- چهارراه فرهنگیان

تلفن: ٣٢٢٣٨٠٠٠(٠٥٦)  فکس: ٣٢٢٢٠٢٠٠ (٠٥٦) 
پست الکترونیک : info@mrud.ir
کد پستی : ٩٧١٧٤٣٤٧٥٧