| 23 خرداد 1400
معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع

معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع

نام و نام خانوادگی: دکتر امیرمحمود غفاری
تلفن: 88879652
دورنگار: 88878063
پست الکترونیک: a.m.ghaffari@mrud.ir
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی

نام و نام خانوادگی: نعمت اله ترکی
تلفن:
دورنگار:
پست الکترونیک:
ریيس مركز تحقيقات راه ،مسكن وشهرسازی

ریيس مركز تحقيقات راه ،مسكن وشهرسازی

نام و نام خانوادگی: دكتر محمد شكرچی زاده
تلفن: 88255949
دورنگار: ۸۸۲۵۹۹۷۷
پست الکترونیک: info@bhrc.ac.ir
معاون وزير و رئيس هيات مديره و مدير عامل شركت عمران شهرهاي جديد

معاون وزير و رئيس هيات مديره و مدير عامل شركت عمران شهرهاي جديد

نام و نام خانوادگی: مهندس حبيب اله طاهرخاني
تلفن: ۸۸۶۷۲۰۸۱
دورنگار: ۸۸۶۷۲۰۸۳
پست الکترونیک: taherkhani.manger@ntoir.gov.ir
معاون وزير و رئيس سازمان مجری ساختمانها و تأسيسات دولتی و عمومی

معاون وزير و رئيس سازمان مجری ساختمانها و تأسيسات دولتی و عمومی

نام و نام خانوادگی: علی نبیان
تلفن: ۸۸۰۳۹۲۴۳
دورنگار: ۸۸۰۳۹۵۶۰
پست الکترونیک:
مديرعامل شركت آزمايشگاه فنی و مكانيك خاك

مديرعامل شركت آزمايشگاه فنی و مكانيك خاك

نام و نام خانوادگی: مجید کیان پور
تلفن:
دورنگار:
پست الکترونیک:
معاون معماري و شهرسازي

معاون معماري و شهرسازي

نام و نام خانوادگی: مهندس فرزانه صادق‌مالواجرد
تلفن: ۸۸۶۴۶۳۲۶
دورنگار: ۸۸۶۴۶۳۲۴
پست الکترونیک: sadeghmalvajerd@mrud.ir
معاون مسكن و ساختمان

معاون مسكن و ساختمان

نام و نام خانوادگی: محمود محمودزاده
تلفن: ۸۸۶۴۶۳۱۲-۳
دورنگار: ۸۸۶۴۶۳۱۴
پست الکترونیک:
معاون حقوقی، امور  مجلس و استان‌ها - نماینده وزیر و مسئول هماهنگی‌ هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری

معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌ها - نماینده وزیر و مسئول هماهنگی‌ هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری

نام و نام خانوادگی: مهران کفاش
تلفن: 88646090
دورنگار: 88646089
پست الکترونیک: kaffash@mrud.ir
 معاون وزير و رئيس سازمان هواشناسی كشور

معاون وزير و رئيس سازمان هواشناسی كشور

نام و نام خانوادگی: دکتر سحر تاج‌بخش مسلمان
تلفن: ۶۶۰۷۰۰۲۱
دورنگار: ۶۶۰۷۰۰۳۷
پست الکترونیک: Dr.tajbakhsh@irimo.ir
صفحه 1 از 3ابتدا   قبلی   [1]  2  3  بعدی   انتها   
مشاور حقوقی

مشاور حقوقی

نام و نام خانوادگی: مهدی ابراهیمی
تلفن:
دورنگار:
پست الکترونیک:
مشاور وزیر و مسئول راه اندازی و نظارت بر عملکرد صندوق توسعه حمل و نقل

مشاور وزیر و مسئول راه اندازی و نظارت بر عملکرد صندوق توسعه حمل و نقل

نام و نام خانوادگی: دکتر داوود دانش جعفری
تلفن:
دورنگار:
پست الکترونیک:
مشاور وزیر در امور ایثارگران

مشاور وزیر در امور ایثارگران

نام و نام خانوادگی: حسن اسحاقی
تلفن:
دورنگار:
پست الکترونیک:
مشاور وزير

مشاور وزير

نام و نام خانوادگی: دكتر مرتضی باقری
تلفن:
دورنگار:
پست الکترونیک: bagheri@mrud.ir
مشاور وزیر در امور بررسی های فنی

مشاور وزیر در امور بررسی های فنی

نام و نام خانوادگی: مهندس میر جمال الدین سمیعی کاشی
تلفن:
دورنگار:
پست الکترونیک:
مشاور وزير در امور بانوان

مشاور وزير در امور بانوان

نام و نام خانوادگی: مهری صفری
تلفن: 88646245
دورنگار: 88646249
پست الکترونیک: mrud.banovan@mrud.ir
مشاور وزير در امور بانكي و پولي

مشاور وزير در امور بانكي و پولي

نام و نام خانوادگی: دكتر محمدهاشم بت شكن
تلفن:
دورنگار:
پست الکترونیک:

 

سرپرست مرکز نوسازی و توسعه منابع انسانی

سرپرست مرکز نوسازی و توسعه منابع انسانی

نام و نام خانوادگی: زهره السادات علوی
تلفن: 88878051
دورنگار: ۸۸۸۷۸۰۵۲
پست الکترونیک:
مدیر کل دفتر جذب سرمایه گذاری و تجهیز منابع

مدیر کل دفتر جذب سرمایه گذاری و تجهیز منابع

نام و نام خانوادگی: مهدی حیدری
تلفن: ۸۸۶۴۶۰۷۳
دورنگار: ۸۸۶۴۶۰۷۴
پست الکترونیک: m_heydari@mrud.ir
مدیر کل دفتر خدمات، پشتیبانی و رفاه

مدیر کل دفتر خدمات، پشتیبانی و رفاه

نام و نام خانوادگی: مهدی امیدی
تلفن: ۸8878052
دورنگار: ۸۸۸۷۸۰۵۱
پست الکترونیک:
مدیر کل دفتر تجاری سازی و امور تشکل ها

مدیر کل دفتر تجاری سازی و امور تشکل ها

نام و نام خانوادگی: امین ترفع
تلفن: ۸۸۶۴۶۱۸۰
دورنگار: ۸۸۶۴۶۱۰۲
پست الکترونیک: am.taraffo@mrud.ir
مدیر کل دفتر طرح جامع و مدل های حمل و نقل

مدیر کل دفتر طرح جامع و مدل های حمل و نقل

نام و نام خانوادگی: دکتر محمد حجارزاده
تلفن: 02188646178
دورنگار: 02188646179
پست الکترونیک: m.hajjarzadeh@mrud.ir
مدير هسته مركزي و سرپرست دبيرخانه هيات مركزي گزينش

مدير هسته مركزي و سرپرست دبيرخانه هيات مركزي گزينش

نام و نام خانوادگی: داريوش آستركي
تلفن: 4- 88646253
دورنگار:
پست الکترونیک: Astaraki@ mrud.ir
رییس مرکز حراست

رییس مرکز حراست

نام و نام خانوادگی: محمد مهدی فاطمی پور
تلفن:
دورنگار:
پست الکترونیک:
سرپرست مرکز توسعه و سیاست‌های راهبردی

سرپرست مرکز توسعه و سیاست‌های راهبردی

نام و نام خانوادگی: محمد جورابچی
تلفن:
دورنگار:
پست الکترونیک:
مدير كانون ارزيابي و توسعه شايستگي هاي عمومي مديران وزارت متبوع

مدير كانون ارزيابي و توسعه شايستگي هاي عمومي مديران وزارت متبوع

نام و نام خانوادگی: علی عشاقی آغبلاغ
تلفن:
دورنگار:
پست الکترونیک:
صفحه 3 از 3ابتدا   قبلی   1  2  [3]  بعدی   انتها   
وزیر سابق راه و شهرسازی

وزیر سابق راه و شهرسازی

نام و نام خانوادگی: دکتر عباس آخوندی
سوابق وزارت: 1397-1392
تلفن:
دورنگار:
پست الکترونیک:
وزير سابق راه و شهرسازي

وزير سابق راه و شهرسازي

نام و نام خانوادگی: مهندس علي نيكزاد
سوابق وزارت: 1392-1388
تلفن:
دورنگار:
پست الکترونیک:
وزیر سابق راه و ترابری - مسكن و شهرسازي

وزیر سابق راه و ترابری - مسكن و شهرسازي

نام و نام خانوادگی: مهندس محمد سعيدی كيا
سوابق وزارت: 1388-1384
تلفن:
دورنگار:
پست الکترونیک:
وزير سابق مسكن و شهرسازي

وزير سابق مسكن و شهرسازي

نام و نام خانوادگی: دكتر علي عبدالعلي زاده
سوابق وزارت: 1384-1376
تلفن:
دورنگار:
پست الکترونیک:
متصدی سابق وزارت مسکن و شهرسازی

متصدی سابق وزارت مسکن و شهرسازی

نام و نام خانوادگی: مهندس محمد مروت
سوابق وزارت: 1363-1362
تلفن:
دورنگار:
پست الکترونیک:
سرپرست سابق وزارت مسکن و شهرسازی

سرپرست سابق وزارت مسکن و شهرسازی

نام و نام خانوادگی: مهندس میر حسین موسوی
سوابق وزارت: 1363-1362
تلفن:
دورنگار:
پست الکترونیک:
وزير سابق مسكن و شهرسازي

وزير سابق مسكن و شهرسازي

نام و نام خانوادگی: مهندس سراج الدين كازروني
سوابق وزارت: 1372-1363
تلفن:
دورنگار:
پست الکترونیک:
وزير سابق مسكن و شهرسازي

وزير سابق مسكن و شهرسازي

نام و نام خانوادگی: محمد شهاب گنابادي
سوابق وزارت: 1362-1359
تلفن:
دورنگار:
پست الکترونیک:
وزير سابق مسكن و شهرسازي

وزير سابق مسكن و شهرسازي

نام و نام خانوادگی: سيد محسن يحيوي
سوابق وزارت: 1359-1358
تلفن:
دورنگار:
پست الکترونیک:
وزير سابق مسكن و شهرسازي

وزير سابق مسكن و شهرسازي

نام و نام خانوادگی: مصطفي كتيرايي
سوابق وزارت: 1358-1357
تلفن:
دورنگار:
پست الکترونیک:
وزیر سابق راه و ترابری

وزیر سابق راه و ترابری

نام و نام خانوادگی: دكتر محمدهادی نژاد حسينيان
سوابق وزارت: 1363-1360
تلفن:
دورنگار:
پست الکترونیک:
وزیر سابق راه و ترابری

وزیر سابق راه و ترابری

نام و نام خانوادگی: مهندس سيد ابوالحسن خاموشی
سوابق وزارت: 1364-1363
تلفن:
دورنگار:
پست الکترونیک:
وزیر سابق راه و ترابری

وزیر سابق راه و ترابری

نام و نام خانوادگی: موسی كلانتری
سوابق وزارت: 1360-1358
تلفن:
دورنگار:
پست الکترونیک:
وزیر سابق راه و ترابری

وزیر سابق راه و ترابری

نام و نام خانوادگی: يوسف طاهری قزوينی
سوابق وزارت: 1358-1357
تلفن:
دورنگار:
پست الکترونیک:
وزير راه و ترابری در دولت نهم و دهم

وزير راه و ترابری در دولت نهم و دهم

نام و نام خانوادگی: حميد بهبهانی
سوابق وزارت: ۱۳۸۷ – ۱۳۸۹
تلفن:
دورنگار:
پست الکترونیک:
وزیر سابق راه و ترابری

وزیر سابق راه و ترابری

نام و نام خانوادگی: مهندس محمد رحمتی
سوابق وزارت: ۱۳۸۳ – ۱۳۸۷
تلفن:
دورنگار:
پست الکترونیک:
وزیر سابق راه و ترابری

وزیر سابق راه و ترابری

نام و نام خانوادگی: مهندس احمد خرّم
سوابق وزارت: ۱۳۸۰ – ۱۳۸۳
تلفن:
دورنگار:
پست الکترونیک:
وزیر سابق راه و ترابری

وزیر سابق راه و ترابری

نام و نام خانوادگی: مهندس صادق افشار
سوابق وزارت: اردیبهشت1380-مرداد1380
تلفن:
دورنگار:
پست الکترونیک:
وزیر سابق راه و ترابری

وزیر سابق راه و ترابری

نام و نام خانوادگی: دكتر رحمان دادمان
سوابق وزارت: ۱۳۷۹ – ۱۳۸۰
تلفن:
دورنگار:
پست الکترونیک:
وزیر سابق راه و ترابری

وزیر سابق راه و ترابری

نام و نام خانوادگی: مهندس محمود حجتی
سوابق وزارت: ۱۳۷۶ – ۱۳۷۹
تلفن:
دورنگار:
پست الکترونیک:
وزیر سابق راه و ترابری

وزیر سابق راه و ترابری

نام و نام خانوادگی: مهندس اكبر تركان
سوابق وزارت: ۱۳۷۲ – ۱۳۷۶
تلفن:
دورنگار:
پست الکترونیک: