| 23 خرداد 1400
مدير عامل شركت هواپيمايی جمهوری اسلامی ايران

مدير عامل شركت هواپيمايی جمهوری اسلامی ايران

نام و نام خانوادگی: علیرضا برخور
تلفن: ۴۶۶۲۵۰۰۰
دورنگار: ۴۶۶۲۸۲۰۰
پست الکترونیک:
رییس سازمان هواپیمایی کشوری

رییس سازمان هواپیمایی کشوری

نام و نام خانوادگی: خلبان تورج دهقانی زنگنه
تلفن: ۶۶۰۲۵۲۳۰
دورنگار: ۴۴۶۵۹۳۴۸
پست الکترونیک:
معاون وزیر و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن

معاون وزیر و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن

نام و نام خانوادگی: احمد اصغری مهرآبادی
تلفن: ۸۸۷۷۰۹۹۴
دورنگار: ۸۸۷۹۶۲۹۹
پست الکترونیک:
معاون وزير و مديرعامل شركت ساخت و توسعه زيربناهای حمل و نقل

معاون وزير و مديرعامل شركت ساخت و توسعه زيربناهای حمل و نقل

نام و نام خانوادگی: دكتر خير اله خادمي
تلفن: 22277032-3
دورنگار: 22277037
پست الکترونیک: khademi@cdtic.ir
معاون وزیر و رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت راه آهن ج.ا.ا

معاون وزیر و رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت راه آهن ج.ا.ا

نام و نام خانوادگی: مهندس سعید رسولی
تلفن: 88646568
دورنگار: 88200365
پست الکترونیک: rasouli_s@rai.ir
معاون وزير و مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردی

معاون وزير و مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردی

نام و نام خانوادگی: مهندس محمد راستاد
تلفن: ۸۴۹۳۲۰۰۰
دورنگار: ۸۸۶۵۱۰۰۳
پست الکترونیک: mrastad@pmo.ir
معاون وزير و رئيس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای

معاون وزير و رئيس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای

نام و نام خانوادگی: داریوش امانی
تلفن: ۸۸۸۹۸۴۰۲
دورنگار: ۸۸۸۰۴۳۹۳
پست الکترونیک:
رییس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران

رییس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران

نام و نام خانوادگی: سیاوش امیرمکری
تلفن: ۶٣۱۴۸۰۰۱ و ۶٣۱۴۸۰۰٣
دورنگار: ۶٣۱۴۸۰۰۶
پست الکترونیک: samirmokri@airport.ir
معاون حمل و نقل - رییس کمیته پدافند غیر عامل وزارت راه و شهرسازی

معاون حمل و نقل - رییس کمیته پدافند غیر عامل وزارت راه و شهرسازی

نام و نام خانوادگی: مهندس شهرام آدم نژاد
تلفن: ۸۸۶۴۶۱۰۰
دورنگار: ۸۸۶۴۶۱۰۲
پست الکترونیک: adamnejad.sh@mrud.ir
مدیر عامل شرکت شهر فرودگاهي امام خميني (ره)

مدیر عامل شرکت شهر فرودگاهي امام خميني (ره)

نام و نام خانوادگی: محمد مهدی کربلایی
تلفن: ۵۵۶۷۸۳۹۰-۲
دورنگار: ۵۵۶۷۷۶۱۹
پست الکترونیک: ceo@ikac.ir
صفحه 2 از 3ابتدا   قبلی   1  [2]  3  بعدی   انتها   
مشاور حقوقی

مشاور حقوقی

نام و نام خانوادگی: مهدی ابراهیمی
تلفن:
دورنگار:
پست الکترونیک:
مشاور وزیر و مسئول راه اندازی و نظارت بر عملکرد صندوق توسعه حمل و نقل

مشاور وزیر و مسئول راه اندازی و نظارت بر عملکرد صندوق توسعه حمل و نقل

نام و نام خانوادگی: دکتر داوود دانش جعفری
تلفن:
دورنگار:
پست الکترونیک:
مشاور وزیر در امور ایثارگران

مشاور وزیر در امور ایثارگران

نام و نام خانوادگی: حسن اسحاقی
تلفن:
دورنگار:
پست الکترونیک:
مشاور وزير

مشاور وزير

نام و نام خانوادگی: دكتر مرتضی باقری
تلفن:
دورنگار:
پست الکترونیک: bagheri@mrud.ir
مشاور وزیر در امور بررسی های فنی

مشاور وزیر در امور بررسی های فنی

نام و نام خانوادگی: مهندس میر جمال الدین سمیعی کاشی
تلفن:
دورنگار:
پست الکترونیک:
مشاور وزير در امور بانوان

مشاور وزير در امور بانوان

نام و نام خانوادگی: مهری صفری
تلفن: 88646245
دورنگار: 88646249
پست الکترونیک: mrud.banovan@mrud.ir
مشاور وزير در امور بانكي و پولي

مشاور وزير در امور بانكي و پولي

نام و نام خانوادگی: دكتر محمدهاشم بت شكن
تلفن:
دورنگار:
پست الکترونیک:

 

مدیر کل حوزه وزارتی

مدیر کل حوزه وزارتی

نام و نام خانوادگی: مهندس مصطفی طاعتی مقدم
تلفن:
دورنگار:
پست الکترونیک: m.taatimoghadam@mrud.ir
رئيس مركز ارتباطات و اطلاع رساني

رئيس مركز ارتباطات و اطلاع رساني

نام و نام خانوادگی: سيد قاسم بي نياز
تلفن: 88879635
دورنگار: ۸۸۸۸۸۱۲۷
پست الکترونیک: biniaz@mrud.ir
رئيس مركز فناوري اطلاعات ، ارتباطات (فاوا)

رئيس مركز فناوري اطلاعات ، ارتباطات (فاوا)

نام و نام خانوادگی: مهدی صفدری
تلفن: ۷ـ88۶۴۶۲۸۶
دورنگار: ۸۸۶۴۶۲۸۸
پست الکترونیک: safdari@mrud.ir
مدير كل دفتر  بازرسی ،مديريت عملكرد و حقوق شهروندان

مدير كل دفتر بازرسی ،مديريت عملكرد و حقوق شهروندان

نام و نام خانوادگی: علي بخش رستمي
تلفن: ۸۸۸۷۹۶۳۸ - ۸۸۶۴۶۰۶۴
دورنگار: ۸۸۶۴۶۲۵۵
پست الکترونیک: rostami@mrud.ir
رییس مرکز تدوین مقررات، ایمنی حمل و نقل، پدافند غیرعامل و مدیریت بحران

رییس مرکز تدوین مقررات، ایمنی حمل و نقل، پدافند غیرعامل و مدیریت بحران

نام و نام خانوادگی: رضا نفیسی
تلفن: 88662263
دورنگار: ۸۸۶۴۶۱۳۹
پست الکترونیک: nafisi@mrud.ir
مدیر کل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان

مدیر کل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان

نام و نام خانوادگی: حامد مانی فر
تلفن: 88646368
دورنگار: ۸۸۶۴۶۳۶۶
پست الکترونیک: hamedmanifar@gmail.com
مدیر کل دفتر برنامه ریزی

مدیر کل دفتر برنامه ریزی

نام و نام خانوادگی: رامین یعقوبی
تلفن: ۸۸662260-1
دورنگار: ۸۸۶۶۲۲۶۲
پست الکترونیک: yaaghoubi@mrud.ir
مدیر کل دفتر ارزیابی‌های اقتصادی  و مدیریت بهره‌وری حمل و نقل

مدیر کل دفتر ارزیابی‌های اقتصادی و مدیریت بهره‌وری حمل و نقل

نام و نام خانوادگی: محسن صادقی
تلفن: 88646173
دورنگار: ۸۸۶۴۶۱۷۴
پست الکترونیک: m_sadeghi@mrud.ir
مدير كل دفتر توسعه امور بين الملل

مدير كل دفتر توسعه امور بين الملل

نام و نام خانوادگی: تيمور بشيرگنبدي
تلفن: ۸۸۸۷۹۶۶۰- ۸۸۶۴۶077
دورنگار: 88879634
پست الکترونیک: t_bashir@mrud.ir
مديركل دفتر حقوقي و نماینده وزیر در شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی و منابع طبیعی و حقوق عامه

مديركل دفتر حقوقي و نماینده وزیر در شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی و منابع طبیعی و حقوق عامه

نام و نام خانوادگی: حمیدرضا سلیمانیان
تلفن: 88646093 – 88879647
دورنگار: ۸۸۶۴۶۱۳۷
پست الکترونیک: soleymanian@mrud.ir
صفحه 1 از 3ابتدا   قبلی   [1]  2  3  بعدی   انتها   
وزیر سابق راه و شهرسازی

وزیر سابق راه و شهرسازی

نام و نام خانوادگی: دکتر عباس آخوندی
سوابق وزارت: 1397-1392
تلفن:
دورنگار:
پست الکترونیک:
وزير سابق راه و شهرسازي

وزير سابق راه و شهرسازي

نام و نام خانوادگی: مهندس علي نيكزاد
سوابق وزارت: 1392-1388
تلفن:
دورنگار:
پست الکترونیک:
وزیر سابق راه و ترابری - مسكن و شهرسازي

وزیر سابق راه و ترابری - مسكن و شهرسازي

نام و نام خانوادگی: مهندس محمد سعيدی كيا
سوابق وزارت: 1388-1384
تلفن:
دورنگار:
پست الکترونیک:
وزير سابق مسكن و شهرسازي

وزير سابق مسكن و شهرسازي

نام و نام خانوادگی: دكتر علي عبدالعلي زاده
سوابق وزارت: 1384-1376
تلفن:
دورنگار:
پست الکترونیک:
متصدی سابق وزارت مسکن و شهرسازی

متصدی سابق وزارت مسکن و شهرسازی

نام و نام خانوادگی: مهندس محمد مروت
سوابق وزارت: 1363-1362
تلفن:
دورنگار:
پست الکترونیک:
سرپرست سابق وزارت مسکن و شهرسازی

سرپرست سابق وزارت مسکن و شهرسازی

نام و نام خانوادگی: مهندس میر حسین موسوی
سوابق وزارت: 1363-1362
تلفن:
دورنگار:
پست الکترونیک:
وزير سابق مسكن و شهرسازي

وزير سابق مسكن و شهرسازي

نام و نام خانوادگی: مهندس سراج الدين كازروني
سوابق وزارت: 1372-1363
تلفن:
دورنگار:
پست الکترونیک:
وزير سابق مسكن و شهرسازي

وزير سابق مسكن و شهرسازي

نام و نام خانوادگی: محمد شهاب گنابادي
سوابق وزارت: 1362-1359
تلفن:
دورنگار:
پست الکترونیک:
وزير سابق مسكن و شهرسازي

وزير سابق مسكن و شهرسازي

نام و نام خانوادگی: سيد محسن يحيوي
سوابق وزارت: 1359-1358
تلفن:
دورنگار:
پست الکترونیک:
وزير سابق مسكن و شهرسازي

وزير سابق مسكن و شهرسازي

نام و نام خانوادگی: مصطفي كتيرايي
سوابق وزارت: 1358-1357
تلفن:
دورنگار:
پست الکترونیک:
وزیر سابق راه و ترابری

وزیر سابق راه و ترابری

نام و نام خانوادگی: دكتر محمدهادی نژاد حسينيان
سوابق وزارت: 1363-1360
تلفن:
دورنگار:
پست الکترونیک:
وزیر سابق راه و ترابری

وزیر سابق راه و ترابری

نام و نام خانوادگی: مهندس سيد ابوالحسن خاموشی
سوابق وزارت: 1364-1363
تلفن:
دورنگار:
پست الکترونیک:
وزیر سابق راه و ترابری

وزیر سابق راه و ترابری

نام و نام خانوادگی: موسی كلانتری
سوابق وزارت: 1360-1358
تلفن:
دورنگار:
پست الکترونیک:
وزیر سابق راه و ترابری

وزیر سابق راه و ترابری

نام و نام خانوادگی: يوسف طاهری قزوينی
سوابق وزارت: 1358-1357
تلفن:
دورنگار:
پست الکترونیک:
وزير راه و ترابری در دولت نهم و دهم

وزير راه و ترابری در دولت نهم و دهم

نام و نام خانوادگی: حميد بهبهانی
سوابق وزارت: ۱۳۸۷ – ۱۳۸۹
تلفن:
دورنگار:
پست الکترونیک:
وزیر سابق راه و ترابری

وزیر سابق راه و ترابری

نام و نام خانوادگی: مهندس محمد رحمتی
سوابق وزارت: ۱۳۸۳ – ۱۳۸۷
تلفن:
دورنگار:
پست الکترونیک:
وزیر سابق راه و ترابری

وزیر سابق راه و ترابری

نام و نام خانوادگی: مهندس احمد خرّم
سوابق وزارت: ۱۳۸۰ – ۱۳۸۳
تلفن:
دورنگار:
پست الکترونیک:
وزیر سابق راه و ترابری

وزیر سابق راه و ترابری

نام و نام خانوادگی: مهندس صادق افشار
سوابق وزارت: اردیبهشت1380-مرداد1380
تلفن:
دورنگار:
پست الکترونیک:
وزیر سابق راه و ترابری

وزیر سابق راه و ترابری

نام و نام خانوادگی: دكتر رحمان دادمان
سوابق وزارت: ۱۳۷۹ – ۱۳۸۰
تلفن:
دورنگار:
پست الکترونیک:
وزیر سابق راه و ترابری

وزیر سابق راه و ترابری

نام و نام خانوادگی: مهندس محمود حجتی
سوابق وزارت: ۱۳۷۶ – ۱۳۷۹
تلفن:
دورنگار:
پست الکترونیک:
وزیر سابق راه و ترابری

وزیر سابق راه و ترابری

نام و نام خانوادگی: مهندس اكبر تركان
سوابق وزارت: ۱۳۷۲ – ۱۳۷۶
تلفن:
دورنگار:
پست الکترونیک: