09 فروردین 1399
En | 

 

 داده هاي آماري مربوط به شرح قرارداد معاملات واحدهاي مسكوني آپارتماني در سراسر كشور

 

 

سال

فروردين

ارديبهشت

خرداد

تير

مرداد

شهريور

مهر

آبان

آذر

دي

بهمن

اسفند

1398
 1397      
1396
1395 
1394
 1393
 1392
 1391
 1390
 1389

 

توجه: كليه داده هاي آماري فوق بدون هرگونه پردازشي از سامانه ثبت معاملات املاك و مستغلات كشور(متعلق به وزارت صنعت،معدن وتجارت - اتاق اصناف ايران) دريافت گرديده است. ورود اطلاعات در سامانه مذكور نيز از طريق دفاتر مشاورين املاك سراسر كشور صورت مي گيرد .لذا اين وزارتخانه هيچگونه مسئوليتي در قبال تائيد/عدم تائيد آنها ندارد.