| 23 خرداد 1400
  
وزیر سابق راه و ترابری

وزیر سابق راه و ترابری

نام و نام خانوادگی: دكتر محمدهادی نژاد حسينيان
سوابق وزارت: 1363-1360

وزير راه و ترابری در كابينه آيت اله مهدوی كنی و كابينه ميرحسين موسوی

وی در سال 1325 در تهران متولد شد، در سال 1349 با درجه فوق ليسانس از دانشكده فنی دانشگاه تهران فارغ التحصيل شد. در سال 1354 براي ادامه تحصيل به آمريكا رفت و در رشته سازه موفق به اخذ فوق ليسانس گرديد و تحصيلات خود را برای اخذ درجه دكترا ادامه داد.

مشاغلی كه داشته است عبارتند از:

  • مسئول بخش عمرانی بنياد جانبازان، وزير راه و ترابری، معاون مهندسی و طرحهای وزارت نفت، وزير صنايع
  • سنگين، معاون مهندسی طرحهای وزارت نفت، نماينده دائمی ايران در سازمان ملل متحد يك دوره، معاون بين الملل وزارت نفت