| 23 خرداد 1400
  
وزیر سابق راه و ترابری

وزیر سابق راه و ترابری

نام و نام خانوادگی: مهندس اكبر تركان
سوابق وزارت: ۱۳۷۲ – ۱۳۷۶

وزير راه و ترابری در كابينه اكبر هاشمی رفسنجانی

وی در سال 1331 در تهران متولد شد، در سال 1349 از دانشگاه صنعتی شريف در رشته مهندسی مكانيك فارغ التحصيل شد.

سايرسمت هایی كه ايشان داشته اند عبارتند از:

  • استاندار ايلام، استاندار هرمزگان، معاونت صنايع بنياد جانبازان، رئيس هيئت مديره و مديرعامل سازمان صنايع
  • دفاع، وزير دفاع و پشتيبانی در كابينه اكبرهاشمی رفسنجانی ،رئيس هيئت مديره و مديرعامل سازمان گسترش صنايع ايران، معاون برنامه ريزی وزارت نفت