| 23 خرداد 1400
  
وزیر سابق راه و ترابری

وزیر سابق راه و ترابری

نام و نام خانوادگی: مهندس احمد خرّم
سوابق وزارت: ۱۳۸۰ – ۱۳۸۳

وزير راه و ترابری در كابينه سيد محمد خاتمی.

وي در 5/6/1380 طی مراسمی در وزارت راه و ترابری به عنوان وزير معرفی و با آقای صادق افشار سرپرست وزارتخانه توديع شد.دوره وزارت ايشان در مهرماه 1383 با رای عدم اعتماد مجلس پايان يافت . وی در سال 1329 در اصفهان متولد شده و تحصيلات دانشگاهی وی مهندسی راه و ساختمان و كارشناسی ارشد مديريت دولتی است.مشاغل مديريت وی قبل از وزارت عبارتست از: معاون هماهنگی امور عمران وزارت كشور - استاندار خوزستان- استاندار همدان- استاندارهرمزگان.