| 23 خرداد 1400
  
وزير سابق مسكن و شهرسازي

وزير سابق مسكن و شهرسازي

نام و نام خانوادگی: دكتر علي عبدالعلي زاده
سوابق وزارت: 1384-1376

او از فعالان در انقلاب ۱۳۵۷ ایران بود و بعد از انقلاب معاونت شهردار وقت ارومیه(مهدي باكري)را بر عهده گرفت. از سال ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۳ معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی بود. سپس عبدالعلی زاده به مدت دو دوره نمایندهٔ مردم ارومیه در مجلس شوراي اسلامي بود ضمناً در این مدت عضو کمیسیون برنامه و بودجه و بعنوان مخبر کمیسیون مذکور فعالیت نموده است، بعد از آن وی در مدت ریاست جمهوری هاشمي رفسنجاني به مدت ۵ سال استانداری استان آذربايجان شرقي را عهده دار شد. در این دوره ۵ ساله، استان آذربایجان شرقی توسعهٔ فراوانی یافت. همین سوابق درخشان وی باعث شد تا با روی کار آمدن محمد خاتمي، عبدالعلی زاده به به سمت وزارت مسکن انتخاب شود. در این مدت، انبوه سازی در ايران گسترش فراوان یافت و روند ساخت آپارتمان رشد چشمگیری داشت.