| 23 خرداد 1400
  
وزير سابق مسكن و شهرسازي

وزير سابق مسكن و شهرسازي

نام و نام خانوادگی: مهندس سراج الدين كازروني
سوابق وزارت: 1372-1363

مهندس سراج الدين كازروني به سال 1325 در اصفهان متولد شد پس از اتمام تحصيلات ابتدايي و متوسطه ابتدا در دانشكده كشاورزي اهواز مشغول تحصيل و سپس وارد دانشكده معماري دانشگاه تهران شد و در سال 1355 موفق به اخذ دانشنامه فوق ليسانس رشته معماري از اين دانشگاه گرديد، مهندس كازروني در طول تحصيل عضو فعال انجمن اسلامي دانشگاه بوده و پس از پيروزي انقلاب اسلامي از سال 1358 به ترتيب در سمتهاي مشاور فني و معاون شهرداري اصفهان ، معاونت عمراني استانداري چهارمحال و بختياري و با شروع جنگ تحميلي از طرف جهاد سازندگي اصفهان مسئول ستاد پشتيباني جنگ تعيين و در اواخر سال 1360 معاون امور محلي و عمران شهري وزارت كشور و در تاريخ 27 مرداد ماه 1363 به عنوان وزير مسكن و شهرسازي انتخاب شد.