شنبه 1 آبان 1395   15:08:13
وزارت راه و شهرسازي
English
منو
ستاد وزارتخانه

نام شماره هاي تلفن خانه آدرس/توضيحات
وزارت راه وشهرسازي 4-88646130
9-88878031
ميدان آرژانتين، ابتداي بلوار آفريقا، وزارت راه وشهرسازي، ساختمان شهيد دادمان
پلي ‌كلينيك 2-88839121 خيابان كريم‌خان‌زند، اول خيابان سنايي، پلاك 7، پلي ‌كلينيك شهيد كلانتري
مركز آموزش
7-3363713 كيلومتر 14 جاده قديم كرج، بعد از ايران خودرو، شهرك دانش
وضعيت راهها 141
9-88926668
تلفن گويا
مركز مديريت راهها
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (MrtGuest)


Powered By Sigma ITID.