شنبه 1 آبان 1395   21:22:44
وزارت راه و شهرسازي
English
منو
فهرست نشريات

نشريات وزارت راه و ترابري
نام نشريه
موضوع
دوره انتشار
صاحب امتياز
سال شروع
راه ابريشم
حمل و نقل/جاده اي
ماهنامه
روابط عمومي وزارت راه و ترابري
1375
حمل و نقل/علمي-ترويجي(درجه علمي از وزارت علوم)
دو فصلنامه
معاونت آموزش، تحقيقات و فناوري
1383
حمل و نقل جاده اي/علمي-تخصصي
دو فصلنامه
معاونت آموزش، تحقيقات و فناوري
1382
 
ساير نشريات حوزه حمل و نقل 
نام نشريه
موضوع
دوره انتشار
صاحب امتياز
سال شروع
حمل و نقل/علمي-پژوهشي(درجه علمي از وزارت علوم)
فصلنامه
پژوهشكده حمل و نقل وزارت راه و ترابري
1383
پايانه
حمل و نقل جاده اي/داخلي
ماهنامه
اتحاديه سازمان هاي پايانه هاي مسافربري شهرداري هاي كشور
1386
جاده
حمل و نقل جاده اي/علمي-ترويجي
فصلنامه
سازمان توسعه راههاي ايران
1359
حمل و نقل جاده اي/خبري
ماهنامه
سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي
1384
راهبران رضوي
حمل و نقل جاده اي/خبري
گاهنامه
اداره كل راه و ترابري استان خراسان رضوي
1386
حمل و نقل زميني/علمي-پژوهشي
فصلنامه
موسسه قير و آسفالت وزارت راه و ترابري
1380
زيرساخت حمل و نقل
حمل نقل زميني/خبري
هفته نامه
شركت مادر تخصصي ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور
1384
حمل و نقل/اقتصادي
ماهنامه
شركت ايرسوتر
1360
حمل و نقل/خبري
ماهنامه
آزمايشگاه فني مكانيك خاك
1378
حمل و نقل و توسعه
حمل و نقل ريلي/علمي، آموزشي و خبري
ماهنامه
انجمن مهندسي حمل و نقل ريلي ايران
1386
حمل و نقل ريلي/خبري
ماهنامه
راه آهن جمهوري اسلامي ايران
1387
حمل و نقل ريلي/فني-تخصصي
گاهنامه
شركت قطارهاي مسافربري رجاء
1378
حمل و نقل هوايي/داخلي
ماهنامه
شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران
1365
پيام ايران ايرتور
حمل و نقل هوايي/خبري آموزشي
ماهنامه
شركت هواپيمايي ايران ايرتور
1381
مهرآباد
حمل و نقل هوايي/داخلي
گاهنامه
فرودگاه بين المللي مهرآباد
----
فرودگاه امام خميني(ره)
حمل و نقل هوايي/خبري
گاهنامه
فرودگاه بين المللي امام خميني(ره)
----
نشريه فرودگاه
حمل و نقل هوايي/خبري
گاهنامه
روابط عمومي سازمان هواپيمايي كشوري
----
حمل و نقل هوايي/خبري
ماهنامه
شركت مادر تخصصي فرودگاههاي كشور(روابط عمومي)
----
حمل و نقل دريايي/داخلي
ماهنامه
سازمان بنادر و دريانوردي
1384
حمل و نقل دريايي/علمي-تحقيقاتي
دو ماهنامه
سازمان بنادر و دريانوردي
1364
حمل و نقل دريايي/اقتصادي-علمي
ماهنامه
شركت كشتيراني جمهوري اسلامي ايران
1370
حمل و نقل/علمي-اقتصادي-خبري
ماهنامه
بخش خصوصي
1360
حمل و نقل/اقتصادي-فرهنگي-خبري
ماهنامه
بخش خصوصي
1374
جاده سبز
حمل و نقل/گردشگري و حمل و نقل
ماهنامه
بخش خصوصي
1382
فني مهندسي آموزشي
فصلنامه
جامعه  مهندسان مشاور ايران
1378
مهندسي ترافيك
ترافيك
فصلنامه
سازمان ترافيك
1379
كليه مباحث عمران-حمل و نقل-بين المللي-علمي-پژوهشي(درجه علمي از وزارت علوم)
فصلنامه
دانشگاه علم و صنعت
1381
فني و مهندسي
عمران-چكيده مقالات-علمي-پژوهشي(درجه علمي از وزارت علوم)
فصلنامه
دانشگاه تربيت مدرس
1378
عمران
عمران-علمي-پژوهشي(درجه علمي از وزارت علوم)
فصلنامه
دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي
1385
عمران-فني و مهندسي-مقاله هاي دانشجويي و اساتيد
فصلنامه
دانشگاه اميركبير
1364
راسخ
عمران گزارشات كارشناسي-علمي و تحقيقاتي
گاهنامه
دانشگاه اميركبير
1378
عمران
عمران-فني مهندسي
فصلنامه
دانشگاه صنعتي شريف
1380
راهور
علمي-تخصصي پلِس
علمي-ترويجي(درجه علمي از وزارت علوم)
فصلنامه
ناجا
1382
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (MrtGuest)


Powered By Sigma ITID.